اخبار

News - اخبار

سرای گردشگری مهر و ماه افتتاح شد

سرای گردشگری مهر و ماه افتتاح شد

سرای گردشگری مهر و ماه همزمان با هفته دولت ؛ روز پنج شنبه ۴ شهریور ۹۵، با حضور مقامات لشکری و کشور افتتاح شد.
سرای گردشگری مهر و ماه، در مساحتی بیش از ۴۰ هزار متر مربع، در کیلومتر ۶ بزرگراه قم – تهران قرار دارد.