صفحه اصلی

هدیه

MEHR-O-MAH TOURIST COMPLEX

Home_1

 

 

 

خاطره
about_us
 
MehroMah
مجموعه گردشگری مهر و ماه یک واحه است؛ یک لمحه، یک لحظه است در کنار یکی از اصلی ترین و پر آمد و شدترین بزرگ راه های کشور. به لحاظ فرم، این ساختمان گویی بخشی از محور بزرگ راه است که به حاشیه آمده تا ضرب آهنگ سریع سفر، برای لحظه ای آرام شود. به عبارت دیگر، این ساختمان لحظه ای ست از روال سفر. مجموعه گردشگری مهر و ماه، در "شهرک چاپ و نشر شهاب", با زیر بنای 9000 متر مربع و در 2 طبقه، نخست و پیش از هر چیز، در فضاهای مشاع و باز و عمومی شکل می گیرد. اصلی ترین این فضای عمومی، نوعی "لابی" یا "آتریوم" خطی خمیده است که دو طبقه ی ساختمان را به هم وصل می کند و کل مجموعه را به لحاظ فضایی انسجام می بخشد. این "لابی" در لایه های یک طبقه و در فضاهای تقسیم و رستوران ها استمرار می یابد. تنوع ...